• เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 • Thor

  ความสำเร็จ 100.00% [ Thor 2011.Thai.ssa ] by : iYA
   แสดงผลต่อหน้า
   
  No. English Subtitle Thai Subtitle
  301
  for our quadrant,\Nthis time of year.
  ตามเส้นรอบโลก \Nช่วงเดือนนี้
  เมื่อ 13 กรกฎาคม 2554 , 15:23:18 แปลโดย : iYA
  0.00 คะแนน

  302
  And unless Ursa Minor\Ndecided to take the day off...
  ฉันไม่เชื่อว่ากลุ่มดาวหมีน้อย \Nเกิดอยากจะขอหยุดพักงาน
  เมื่อ 13 กรกฎาคม 2554 , 15:23:18 แปลโดย : iYA
  0.00 คะแนน

  303
  these are someone\Nelse's constellations.
  แสดงว่านี่คือกลุ่มดาวของที่อื่นแน่
  เมื่อ 13 กรกฎาคม 2554 , 15:23:18 แปลโดย : iYA
  0.00 คะแนน

  304
  Hey, check this out.
  เฮ้ มาดูนี่สิ
  เมื่อ 13 กรกฎาคม 2554 , 15:23:18 แปลโดย : iYA
  0.00 คะแนน

  305
  No, it can't be.
  ไม่ เป็นไปไม่ได้
  เมื่อ 13 กรกฎาคม 2554 , 15:23:18 แปลโดย : iYA
  0.00 คะแนน

  306
  I think I left something\Nat the hospital.
  ฉันคิดว่าฉันลืมของ \Nไว้ที่โรงพยาบาล
  เมื่อ 13 กรกฎาคม 2554 , 15:23:18 แปลโดย : iYA
  0.00 คะแนน

  307
  It's not possible.
  เป็นไปไม้ได้
  เมื่อ 13 กรกฎาคม 2554 , 15:23:18 แปลโดย : iYA
  0.00 คะแนน

  308
  - Oh, what the hell happened?\N- I don't wanna know.
  โอ้พระเจ้า เกิดอะไรขึ้น \N- ฉันไม่อยากรู้หรอก
  เมื่อ 13 กรกฎาคม 2554 , 15:23:18 แปลโดย : iYA
  0.00 คะแนน

  309
  I just lost my most important\Npiece of evidence. Typical.
  ฉันเพิ่งทำหลักฐาน \Nที่สำคัญที่สุดหายไป
  เมื่อ 13 กรกฎาคม 2554 , 15:23:18 แปลโดย : iYA
  0.00 คะแนน

  310
  - Now what?\N- We find him.
  เอาไงต่อ \N- หาตัวเขา
  เมื่อ 13 กรกฎาคม 2554 , 15:23:18 แปลโดย : iYA
  0.00 คะแนน

  311
  Did you see what he did\Nin there?
  เห็นที่เขาพังของพวกนั้นมั้ยล่ะ
  เมื่อ 13 กรกฎาคม 2554 , 15:23:18 แปลโดย : iYA
  0.00 คะแนน

  312
  I'm not sure finding him\Nis the best idea.
  ตามหาเขา \Nอาจเป็นความคิดที่ผิด
  เมื่อ 13 กรกฎาคม 2554 , 15:23:18 แปลโดย : iYA
  0.00 คะแนน

  313
  Well, our data can't tell us--
  เราไม่มีข้อมูลพอ
  เมื่อ 13 กรกฎาคม 2554 , 15:23:18 แปลโดย : iYA
  0.00 คะแนน

  314
  what it was like to be\Ninside that event,
  ไม่มีใครบอกเราได้ \Nว่ามันเกิดขึ้นยังไง
  เมื่อ 13 กรกฎาคม 2554 , 15:23:18 แปลโดย : iYA
  0.00 คะแนน

  315
  and he can.\NSo, we're gonna find him.
  แต่เขาบอกได้ \N เราต้องหาเขานะ
  เมื่อ 13 กรกฎาคม 2554 , 15:23:18 แปลโดย : iYA
  0.00 คะแนน

  316
  Okay.
  โอเค
  เมื่อ 13 กรกฎาคม 2554 , 15:23:18 แปลโดย : iYA
  0.00 คะแนน

  317
  So you're gonna look\Nall over New Mexico, right?
  จะพลิกแผ่นดิน \Nนิวเม็กซิโกหางั้นเหรอ
  เมื่อ 13 กรกฎาคม 2554 , 15:23:18 แปลโดย : iYA
  0.00 คะแนน

  318
  Exactly.
  อย่างนั้นแหละ
  เมื่อ 13 กรกฎาคม 2554 , 15:23:18 แปลโดย : iYA
  0.00 คะแนน

  319
  Oh, what?
  โอ้ะ อะไรน่ะ
  เมื่อ 13 กรกฎาคม 2554 , 15:23:18 แปลโดย : iYA
  0.00 คะแนน

  320
  I'm so sorry. I swear\NI'm not doing this on purpose!
  ขอโทษด้วยนะ \Nฉันไม่ได้ตั้งใจชนคุณจริงๆนะ
  เมื่อ 13 กรกฎาคม 2554 , 15:23:18 แปลโดย : iYA
  0.00 คะแนน

  321
  # If you got a problem,\Nyou don't care what it is #
  # If you got a problem,\Nyou don't care what it is #
  เมื่อ 13 กรกฎาคม 2554 , 15:23:18 แปลโดย : iYA
  0.00 คะแนน

  322
  # you'll need a hand,\NI can assure you this. #
  # you'll need a hand,\NI can assure you this. #
  เมื่อ 13 กรกฎาคม 2554 , 15:23:18 แปลโดย : iYA
  0.00 คะแนน

  323
  # I can help. #
  # I can help. #
  เมื่อ 13 กรกฎาคม 2554 , 15:23:18 แปลโดย : iYA
  0.00 คะแนน

  324
  # I got two strong arms,\NI can help. #
  # I got two strong arms,\NI can help. #
  เมื่อ 13 กรกฎาคม 2554 , 15:23:18 แปลโดย : iYA
  0.00 คะแนน

  325
  # It would sure do me good #
  # It would sure do me good #
  เมื่อ 13 กรกฎาคม 2554 , 15:23:18 แปลโดย : iYA
  0.00 คะแนน

  326
  # to do you good\NLet me help #
  # to do you good\NLet me help #
  เมื่อ 13 กรกฎาคม 2554 , 15:23:18 แปลโดย : iYA
  0.00 คะแนน

  327
  Come on, pick it in now!
  เอาเลย ยกมันขึ้นมา
  เมื่อ 13 กรกฎาคม 2554 , 15:23:18 แปลโดย : iYA
  0.00 คะแนน

  328
  Did it work?
  ได้ผลมั้ย
  เมื่อ 13 กรกฎาคม 2554 , 15:23:18 แปลโดย : iYA
  0.00 คะแนน

  329
  Sir...\Nwe've found it.
  ท่านครับ \Nเราเจอมันแล้ว
  เมื่อ 13 กรกฎาคม 2554 , 15:23:18 แปลโดย : iYA
  0.00 คะแนน

  330
  You know, for a crazy,\Nhomeless person, he's pretty cut.
  ถ้าเขาเป็นคนบ้าจรจัดจริงๆล่ะก็ \Nคงเป็นคนบ้าที่โครตล่ำเลย
  เมื่อ 13 กรกฎาคม 2554 , 15:23:18 แปลโดย : iYA
  0.00 คะแนน

  331
  Hey, sorry I tased you!
  ขอโทษน้า ที่ช็อตคุณน่ะ
  เมื่อ 13 กรกฎาคม 2554 , 15:23:18 แปลโดย : iYA
  0.00 คะแนน

  332
  Excuse me, excuse me!
  ขอโทษนะ ขอโทษนะ
  เมื่อ 13 กรกฎาคม 2554 , 15:23:18 แปลโดย : iYA
  0.00 คะแนน

  333
  - Umm.\N- What is this?
  เอ่อ...อืม \Nนี่มันอะไรน่ะ
  เมื่อ 13 กรกฎาคม 2554 , 15:23:18 แปลโดย : iYA
  0.00 คะแนน

  334
  Oh...\NMy ex.
  โอ้ หมอ โดนัล เบรค \Nแฟนเก่าฉัน
  เมื่อ 13 กรกฎาคม 2554 , 15:23:18 แปลโดย : iYA
  0.00 คะแนน

  335
  Good with patience\Nand bad with relationships.
  เขาดีกับคนไข้มาก \Nแต่ไม่ดีกับแฟนเท่าไหร่
  เมื่อ 13 กรกฎาคม 2554 , 15:23:18 แปลโดย : iYA
  0.00 คะแนน

  336
  Uh... They're the only clothes\NI had that would fit you.
  ฉันมีอยู่ชุดเดียว \Nฉันว่าคุณน่าจะใส่ได้
  เมื่อ 13 กรกฎาคม 2554 , 15:23:18 แปลโดย : iYA
  0.00 คะแนน

  337
  - They will suffice.\N- You're welcome.
  พอใส่ได้ \N- ด้วยความยินดี
  เมื่อ 13 กรกฎาคม 2554 , 15:23:18 แปลโดย : iYA
  0.00 คะแนน

  338
  This mortal form\Nhas grown weak.
  ข้าอยู่ในสภาพ \Nอ่อนปวกเปียกแบบมนุษย์
  เมื่อ 13 กรกฎาคม 2554 , 15:23:18 แปลโดย : iYA
  0.00 คะแนน

  339
  I need sustenance!
  ข้าต้องการอาหาร
  เมื่อ 13 กรกฎาคม 2554 , 15:23:18 แปลโดย : iYA
  0.00 คะแนน

  340
  We should never\Nhave let him go.
  เราไม่น่าให้เขาไปเลย
  เมื่อ 13 กรกฎาคม 2554 , 15:23:18 แปลโดย : iYA
  0.00 คะแนน

  341
  There was no stopping him.
  ใครจะไปหยุดเขาได้ล่ะ
  เมื่อ 13 กรกฎาคม 2554 , 15:23:18 แปลโดย : iYA
  0.00 คะแนน

  342
  At least he's only banished,\Nnot dead.
  เขาแค่ถูกเนรเทศ \Nเขายังไม่ตาย
  เมื่อ 13 กรกฎาคม 2554 , 15:23:18 แปลโดย : iYA
  0.00 คะแนน

  343
  Which is what we'd all be\Nif that guard,
  เราคงตายกันหมดแล้ว \Nถ้าไฮม์ดัล
  เมื่อ 13 กรกฎาคม 2554 , 15:23:18 แปลโดย : iYA
  0.00 คะแนน

  344
  hadn't told Odin\Nwhere we'd gone.
  ไม่บอกท่านโอดีน \Nว่าเราไปไหน
  เมื่อ 13 กรกฎาคม 2554 , 15:23:18 แปลโดย : iYA
  0.00 คะแนน

  345
  How did the guard even know?
  แล้วไฮม์ดัลรู้เรื่องได้ยังไง
  เมื่อ 13 กรกฎาคม 2554 , 15:23:18 แปลโดย : iYA
  0.00 คะแนน

  346
  I told him.
  ข้าบอกเอง
  เมื่อ 13 กรกฎาคม 2554 , 15:23:18 แปลโดย : iYA
  0.00 คะแนน

  347
  What?
  อะไรนะ
  เมื่อ 13 กรกฎาคม 2554 , 15:23:18 แปลโดย : iYA
  0.00 คะแนน

  348
  I told him to go to Odin\Nafter we'd left.
  ข้าบอกให้เขาไปพบโอดีน \Nหลังเราออกไป
  เมื่อ 13 กรกฎาคม 2554 , 15:23:18 แปลโดย : iYA
  0.00 คะแนน

  349
  He should be flogged\Nfor taking so long.
  เขาควรถูกลงโทษที่ไปบอกช้า
  เมื่อ 13 กรกฎาคม 2554 , 15:23:18 แปลโดย : iYA
  0.00 คะแนน

  350
  We should have never\Nreached Jotunheim.
  ทำให้เราไปถึง โยธันไฮม์
  เมื่อ 13 กรกฎาคม 2554 , 15:23:18 แปลโดย : iYA
  0.00 คะแนน

  351
  - You told the guard?\N- I saved our lives.
  เจ้าบอกเจ้านั้นเหรอ \Nข้าช่วยชีวิตทุกคน
  เมื่อ 13 กรกฎาคม 2554 , 15:23:18 แปลโดย : iYA
  0.00 คะแนน

  352
  And Thor's.
  และทอร์
  เมื่อ 13 กรกฎาคม 2554 , 15:23:18 แปลโดย : iYA
  0.00 คะแนน

  353
  I had no idea Father would\Nbanish him for what he did.
  ข้าไม่นึกว่าพ่อจะเนรเทศ \Nเขาเพราะเรื่องนี้
  เมื่อ 13 กรกฎาคม 2554 , 15:23:18 แปลโดย : iYA
  0.00 คะแนน

  354
  Loki...
  โลกิ
  เมื่อ 13 กรกฎาคม 2554 , 15:23:18 แปลโดย : iYA
  0.00 คะแนน

  355
  you must go to the Allfather,
  เจ้าต้องไปพบท่านพ่อ
  เมื่อ 13 กรกฎาคม 2554 , 15:23:18 แปลโดย : iYA
  0.00 คะแนน

  356
  and convince him\Nto change his mind!
  และเกลี้ยกล่อมให้ท่านเปลี่ยนใจ
  เมื่อ 13 กรกฎาคม 2554 , 15:23:18 แปลโดย : iYA
  0.00 คะแนน

  357
  And if I do, then what?
  แล้วยังไงต่อล่ะ
  เมื่อ 13 กรกฎาคม 2554 , 15:23:18 แปลโดย : iYA
  0.00 คะแนน

  358
  I love Thor more dearly\Nthan any of you,
  ข้ารักทอร์ยิ่งกว่าพวกเจ้าทุกคน
  เมื่อ 13 กรกฎาคม 2554 , 15:23:18 แปลโดย : iYA
  0.00 คะแนน

  359
  but you know what he is.
  แต่เราก็รู้หนิว่าเขาเป็นยังไง
  เมื่อ 13 กรกฎาคม 2554 , 15:23:18 แปลโดย : iYA
  0.00 คะแนน

  360
  He's arrogant, he's reckless,\Nhe's dangerous!
  เขาอวดดี หุนหันพลันแล่น \Nไม่กลัวอันตราย
  เมื่อ 13 กรกฎาคม 2554 , 15:23:18 แปลโดย : iYA
  0.00 คะแนน

  361
  You saw how he was today.
  เจ้าเห็นที่เขาทำวันนี้
  เมื่อ 13 กรกฎาคม 2554 , 15:23:18 แปลโดย : iYA
  0.00 คะแนน

  362
  Is that what Asgard needs\Nfrom its King?
  นั่นเหรอที่แอสการ์ด \Nอยากได้จากกษัติย์
  เมื่อ 13 กรกฎาคม 2554 , 15:23:18 แปลโดย : iYA
  0.00 คะแนน

  363
  He may speak of\Nthe good of Asgard,
  เขาพูดเหมือนเห็นแก่ แอสการ์ด
  เมื่อ 13 กรกฎาคม 2554 , 15:23:18 แปลโดย : iYA
  0.00 คะแนน

  364
  but he's always been\Njealous of Thor.
  แต่เขาอิจฉาริษยา \Nทอร์ มาโดยตลอด
  เมื่อ 13 กรกฎาคม 2554 , 15:23:18 แปลโดย : iYA
  0.00 คะแนน

  365
  We should be grateful to him.\NHe saved our lives.
  เราควรขอบคุณเขา \Nเขาช่วยเราไว้
  เมื่อ 13 กรกฎาคม 2554 , 15:23:18 แปลโดย : iYA
  0.00 คะแนน

  366
  Laufey said there were traitors\Nin the House of Odin.
  ลาฟฟี่ บอกว่าในวังของโอดีน \Nมีหนอนบ่อนไส้
  เมื่อ 13 กรกฎาคม 2554 , 15:23:18 แปลโดย : iYA
  0.00 คะแนน

  367
  A master of magic could bring\Nthree Jotuns into Asgard.
  เจ้าแห่งเวทมนต์อาจจะนำทาง \Nโยธันทั้งสามเข้าสู่แอสการ์ด
  เมื่อ 13 กรกฎาคม 2554 , 15:23:18 แปลโดย : iYA
  0.00 คะแนน

  368
  Loki's always been one for\Nmischief,
  โลกิ อาจเป็นคนเจ้าเล่ห์ก็จริง
  เมื่อ 13 กรกฎาคม 2554 , 15:23:18 แปลโดย : iYA
  0.00 คะแนน

  369
  but you're talking about\Nsomething else entirely.
  แต่ที่เจ้าพูดมันเรื่องใหญ่เลยนะ
  เมื่อ 13 กรกฎาคม 2554 , 15:23:18 แปลโดย : iYA
  0.00 คะแนน

  370
  Stop!
  หยุดนะ
  เมื่อ 13 กรกฎาคม 2554 , 15:23:18 แปลโดย : iYA
  0.00 คะแนน

  371
  - Am I cursed?\N- No.
  ข้าถูกสาปเหรอ \N- เปล่า
  เมื่อ 13 กรกฎาคม 2554 , 15:23:18 แปลโดย : iYA
  0.00 คะแนน

  372
  What am I?
  งั้นข้าเป็นอะไร
  เมื่อ 13 กรกฎาคม 2554 , 15:23:18 แปลโดย : iYA
  0.00 คะแนน

  373
  You're my son.
  เจ้าคือลูกข้า
  เมื่อ 13 กรกฎาคม 2554 , 15:23:18 แปลโดย : iYA
  0.00 คะแนน

  374
  What more than that?
  มีมากกว่านั้นแน่
  เมื่อ 13 กรกฎาคม 2554 , 15:23:18 แปลโดย : iYA
  0.00 คะแนน

  375
  The Casket\Nwasn't the only thing,
  หีบนั้นไม่ใช่สิ่งเดียว
  เมื่อ 13 กรกฎาคม 2554 , 15:23:18 แปลโดย : iYA
  0.00 คะแนน

  376
  you took from Jotunheim\Nthat day, was it?
  ที่ท่านนำมาจากโยธันไฮม์ \Nในวันนั้น ใช่มั้ย
  เมื่อ 13 กรกฎาคม 2554 , 15:23:18 แปลโดย : iYA
  0.00 คะแนน

  377
  No.
  ใช่
  เมื่อ 13 กรกฎาคม 2554 , 15:23:18 แปลโดย : iYA
  0.00 คะแนน

  378
  In the aftermath of the battle,\NI went into the Temple,
  หลังการศึกครั้งนั้น \Nข้าได้เข้าไปในวิหาร
  เมื่อ 13 กรกฎาคม 2554 , 15:23:18 แปลโดย : iYA
  0.00 คะแนน

  379
  and I found a baby.
  และเจอเด็กทารก
  เมื่อ 13 กรกฎาคม 2554 , 15:23:18 แปลโดย : iYA
  0.00 คะแนน

  380
  Small for a giant's offspring,
  ตัวเล็กเกินจะเป็นลูกยักษ์
  เมื่อ 13 กรกฎาคม 2554 , 15:23:18 แปลโดย : iYA
  0.00 คะแนน

  381
  abandoned, suffering,\Nleft to die.
  ถูกทอดทิ้งให้ทรมาน \Nทิ้งให้ตาย
  เมื่อ 13 กรกฎาคม 2554 , 15:23:18 แปลโดย : iYA
  0.00 คะแนน

  382
  Laufey's son.
  บุตรแห่งลาฟฟี่
  เมื่อ 13 กรกฎาคม 2554 , 15:23:18 แปลโดย : iYA
  0.00 คะแนน

  383
  Laufey's son...
  บุตรแห่งลาฟฟี่
  เมื่อ 13 กรกฎาคม 2554 , 15:23:18 แปลโดย : iYA
  0.00 คะแนน

  384
  Yes.
  ใช่
  เมื่อ 13 กรกฎาคม 2554 , 15:23:18 แปลโดย : iYA
  0.00 คะแนน

  385
  Why? You were knee-deep\Nin Jotun blood.
  ทำไม \Nมือท่านเปื้อนเลือดชาวโยธัน
  เมื่อ 13 กรกฎาคม 2554 , 15:23:18 แปลโดย : iYA
  0.00 คะแนน

  386
  Why would you take me?
  แล้วท่านพาข้ามาทำไม
  เมื่อ 13 กรกฎาคม 2554 , 15:23:18 แปลโดย : iYA
  0.00 คะแนน

  387
  - You were an innocent child.\N- No.
  เจ้าเป็นแค่เด็กไร้เดียงสา \N- ไม่
  เมื่อ 13 กรกฎาคม 2554 , 15:23:18 แปลโดย : iYA
  0.00 คะแนน

  388
  You took me for a purpose,\Nwhat was it?
  ท่านพาข้ามาเพราะมีเป้าหมาย \Nมันคืออะไร
  เมื่อ 13 กรกฎาคม 2554 , 15:23:18 แปลโดย : iYA
  0.00 คะแนน

  389
  Tell me!
  บอกข้าสิ
  เมื่อ 13 กรกฎาคม 2554 , 15:23:18 แปลโดย : iYA
  0.00 คะแนน

  390
  I thought we could unite\Nour kingdoms one day,
  ข้าคิดว่าซักวันจะรวม \Nอาณาจักรเราให้เป็นหนึ่ง
  เมื่อ 13 กรกฎาคม 2554 , 15:23:18 แปลโดย : iYA
  0.00 คะแนน

  391
  bring about an alliance,\Nbring about a permanent peace,
  สร้างมิตรภาพขึ้นมา \Nเพื่อความสงบสุขตลอดไป
  เมื่อ 13 กรกฎาคม 2554 , 15:23:18 แปลโดย : iYA
  0.00 คะแนน

  392
  - through you.\N- What?
  โดยใช้เจ้า \N- อะไรนะ
  เมื่อ 13 กรกฎาคม 2554 , 15:23:18 แปลโดย : iYA
  0.00 คะแนน

  393
  But those plans\Nno longer matter.
  แต่แผนการนั้นมันไม่สำคัญอีกแล้ว
  เมื่อ 13 กรกฎาคม 2554 , 15:23:18 แปลโดย : iYA
  0.00 คะแนน

  394
  So I am no more\Nthan another stolen relic,
  งั้นข้าก็ไม่ต้องจาก \Nสิ่งของที่ถูกขโมยมา
  เมื่อ 13 กรกฎาคม 2554 , 15:23:18 แปลโดย : iYA
  0.00 คะแนน

  395
  locked up here until you\Nmight have use of me.
  โดนเหยียบอยู่นี่ \Nจนกว่าจะใช้ประโยชน์ได้
  เมื่อ 13 กรกฎาคม 2554 , 15:23:18 แปลโดย : iYA
  0.00 คะแนน

  396
  Why do you twist my words?
  ทำไมถึงตีความเช่นนั้น
  เมื่อ 13 กรกฎาคม 2554 , 15:23:18 แปลโดย : iYA
  0.00 คะแนน

  397
  You could have told me\Nwhat I was from the beginning.
  ท่านไม่บอกข้าแต่แรก \Nว่าข้ามาจากที่ไหน
  เมื่อ 13 กรกฎาคม 2554 , 15:23:18 แปลโดย : iYA
  0.00 คะแนน

  398
  - Why didn't you?\N- You are my son.
  ทำไมไม่บอกล่ะ \Nเพราะเจ้าคือลูกข้า
  เมื่อ 13 กรกฎาคม 2554 , 15:23:19 แปลโดย : iYA
  0.00 คะแนน

  399
  I wanted only to protect you\Nfrom the truth.
  ข้าไม่ต้องการ \Nให้ความจริงทำร้ายเจ้า
  เมื่อ 13 กรกฎาคม 2554 , 15:23:19 แปลโดย : iYA
  0.00 คะแนน

  400
  What?\NBecause I...I...I...
  อะไรนะ \Nเพราะว่า ขะ..ข้า
  เมื่อ 13 กรกฎาคม 2554 , 15:23:19 แปลโดย : iYA
  0.00 คะแนน

  Download  

  แสดงความคิดเห็น หัวข้อ: Thor 2011.Thai.ssa